Tor – Konsult inom förändringsprojekt, strategiutveckling och produktutveckling

Tor – implementerar kvalitet- och verksamhetssystem

Tor är en senior konsult med över 20 års erfarenhet från att leda stora och komplicerade förändringsprojekt, strategiutveckling och produktutveckling. Han har både nationell och internationell erfarenhet.

Att förbättra och implementera kvalitet- och verksamhetssystem i komplexa organisationer är något som Tor har stor vana av. Det har krävt ett fokus på kommunikation och betydande engagemang för att skapa en god, effektiv samarbetsmiljö och långsiktigt mätbara värden.

Speciellt lyckosamt har Tor drivit etablering, drift och utveckling av digital infrastruktur och även införande av nya teknologier. Dessutom har han varit ansvarig för implementering av ett flertal nya organisationer där det krävts förändringar av tekniska plattformar.

Med sin långa erfarenhet av förändringsarbete och projektledning har han stor praktik av att skapa, leda och stödja mycket skickliga och sakkunniga tvärfunktionella team. Han har en gedigen erfarenhet av arbeten kring automatisering och digitalisering då med betydande operativt ansvar för budget, organisationer och konsult-team.

Tor förenar en stark analytisk förmåga med mycket god förmåga att driva förändring, implementera nya strategier, samt ta innovativa idéer från konceptuell fas till kundleverans.

Tor är universitetsutbildad på Matematik-Ekonomi linjen samt vidareutbildad inom Juridik och Projektledning.