Britt – Konsulten som ser till helheten och säkerställer att effekterna realiseras

Britt är en mångfacetterad ledare som brinner för att hjälpa företag att effektivisera och förbättra sina verksamheter.

Hon erbjuder tre effektiviseringstjänster. Hon hjälper företag och verksamheter med att:

  • lyckas med sina projekt och skapa långsiktig effekt av förändringar

Britt har en bred erfarenhet av förändringsarbete på både strategisk och operativ nivå både som projektledare och förändringledare.  Hon har med åren hjälpt många verksamheter att styra upp projekt som fått problem.  

Britt har drygt 15 års yrkeserfarenhet från olika branscher med fokus på tillväxt. Hon kombinerar en generalists kunskaper och en praktikers erfarenheter för att uppnå resultat. Hon har en enastående förståelse för hur man driver ett projekt och implementerar resultatet genom att arbeta både via de mänskliga-och strukturella dimensionerna. Hon har ett djupt intresse för hur man skapar äkta och bestående affärsnytta och inte bara uppfylla projektmålen.

I sina arbeten/uppdrag har Britt varit med om att ta fram långsiktiga tillväxtstrategier och utforma kostnadsbesparingsprogram. Britt har en god förhandlings-och affärsutvecklingskompetens, hon har med åren genomfört större förändringsprojekt, deltagit i turn-around, varit med och startat upp och gjort om organisationer. Genom sin breda erfarenhet från hela värdekedjan bidrar Britt till utformning av strategier som säkerställer att planerade och genomförda förändringar leder mot uppsatta mål.

  • bygga projektkontorsförmåga (PMO)

Britt har hjälpt många kunder med att få struktur på sina projektportföljer. Hon har gjort genomlysningar av befintliga PMO verksamheter och tagit fram förbättringsförslag, hon har hoppat in operativt och drivit PMO men också hjälpt sina kunder att bygga upp sin projektkontorsförmåga. Med lång erfarenhet från ledande roller i både små och stora organisationer och olika branscher kan hon bidra med perspektiv anpassade till kundens behov och förutsättningar.

  • stärka deras inköpsförmåga

Britt har lång erfarenhet av arbete med inköpsorganisationer i förändring både som konsult och linjechef. Hon hjälpt och stöttat inköpschefer och dess medarbetare med leverantörsutveckling, inköp, produktutveckling, analys och processförbättringar.

Hon har hjälpt många organisationer att nå snabba resultat genom konsolidering och RFQ arbete och införande av kategoribaserat arbete. Hon har tränat många inköpsorganisationen i att uppnå bestående förbättringstakt inom sina kategorier. Hon har hjälpt verksamheter att förbättra deras produktutvecklingsprocess och korta ner ledtiden / time to customer. Hon har även hoppat in som tillfällig kapacitet när företag behövt hjälpa med att fylla en lucka under kortare tid

Sagt om Britt

Britt är en inspirerande och affärsinriktad ledare som med sin passion utmanar både kunder och medarbetare till framgång. Hon är trovärdig, engagerad, prestigelös och noggrann. Som ledare motiverar hon med delaktighet, driv och engagemang.

I en mening: Britt har stor erfarenhet, hög social förmåga och kort startsträcka!