Hans – Konsult inom förändringsledning, lönsamhetsanalys, effektiva organisationer

Hans har 20 års erfarenhet som managementkonsult och chef.

Hans gedigna erfarenheterna från konsultarbete, ledningsarbete och eget ledarskap har skapat en bred bas för att hjälpa kunder att prestera ännu bättre utifrån deras unika situationer.

Managementuppdragen har utförts på både svenska och internationella börsnoterade bolag.  Verksamheterna har varit inom allt från tillverknings- och processindustri, dagligvaruhandel, hälso & sjukvård till ren tjänsteproduktion. Geografiskt har uppdragen sträckt sig från Nordamerika via  Europa till Indien.

Arbetet har främst rört ledning, ledarskap och beslutsstöd för ledningen på olika nivåer. Han har bland annat vart inblandad i att utveckla och implementera ett produktionssystem hos en lastbilstillverkares .

Hans har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola.