Monika – Konsulten som säkrar effekthemtagning i projekt, program och PMO

Monika – säkrar effekthemtagning i projekt, program och PMO

Monika är en erfaren projekt/ programledare och Förändringsledare med gedigen erfarenhet från verksamhetsutveckling och koncernövergripande transformationsprogram där både IT och Verksamhet omfattats.

Monika erbjuder konsulttjänster inom nedan områden. Hon tar även kortare uppdrag genomlysning av projekt/ program och PMO/ portföljstyrning.

Projekt och programledning, förstudieledare

Monika har mer än 20 års erfarenhet av projekt/ programledning och förändringsledning.

Hon har som programledare drivit ett mycket stort antal komplexa, internationella program som omfattat både IT och verksamhet med syfte att effektivisera verksamheter eller driva transformation utifrån nya marknadsförutsättningar. Monika kommer till sin rätt allra bäst om hon får vara med i de initiala analysfaserna för att definiera effektmålen, bryta ner dessa så att programmet får rätt förutsättningar från början.

Monika har arbetat som verksamhetsprojektledare, IT projektledare (utveckling av mjukvara och outsourcing). Hon har även lett ett antal strategiska förstudier inom både verksamhet, IT och arkitektur. Monika är van att arbeta både traditionellt, agilt och i hybridmodeller.

Monika är en utpräglad lagspelare och teambyggare med förmåga att skapa engagemang  och tydlighet på alla nivåer. Hon har mångårig erfarenhet av ledarskap även som teamledare och ca 10 år som linjechef.

Verksamhetsutveckling och Förändringsledning

Monika har bred erfarenhet från komplex verksamhetsutveckling (även koncernövergripande internationella transformationsprogram). Hon har starkt fokus på vad som krävs i verksamheten för att skapa affärsvärdet. Hon har mångårig erfarenhet av att ta fram förslag och driva implementering av nya arbetssätt med syfte att effektivisera  eller uppfylla nya lagkrav. Monika har även arbetat med att implementera andra omfattande förändringar tex. nya styrmodeller, förändrad företagskultur och ny organisation.

Hon har en bred erfarenhet av att arbeta strukturerat med förändringsledning. Mycket stor erfarenhet av hur man skapar verklig, bestående affärsnytta av utvecklingsinvesteringar.

PMO och Portföljstyrning

Monika har mångårig erfarenhet av att bygga upp och som PMO chef driva projektkontor. Hon har även i flera konsultuppdrag agerat rådgivare till PMO och eller CIO i portföljstyrningsfrågor.

Sagt om Monika: Monika har en utpräglad helhetssyn, håller alltid fokus på affärsnyttan och har en hög drivkraft. Hon är van att arbeta i komplexa miljöer där hennes förmåga att skapa starka team och att analysera, förenkla, strukturera och tydliggöra varit värdefull. Som ledare skapar hon motivation genom ett engagemang utöver det vanliga, prestigelöshet och en arbetsglädje som smittar av sig!

I en mening: Monika har gedigen erfarenhet, ett engagemang utöver det vanliga och skapar stark teamkänsla!