HIGHPRODUCTION


Highproduction är en konsult- och rekryteringspartner för företag och offentliga verksamheter.

Genom vår förmåga att leverera högklassiga kandidater hjälper vi våra kunder att säkerställa rätt kompetens för resursbehov på både kort och lång sikt.

Vi har konsulter och rekryteringskandidater inom branscher som tillverkning, forskning och utveckling, energi, bygg och anläggning, handel och finans samt IT.


Kort om Highproduction


Highproduction AB grundades 2015 och har sedan dess levererat ett stort antal konsulter och rekryteringar inom områdena IT, Teknik, Ekonomi, HR, Inköp, Marknad och Kommunikation samt Ledarskap.

Företag och organisationer behöver ofta förstärka kompetensen eller öka arbetskapaciteten. I båda fallen är Highproduction den perfekta samarbetspartnern.

Highproduction arbetar efter en beprövad metod för att kvalitetssäkra och presentera rätt konsult eller rekryteringskandidat för just er verksamhet.


Highproduction är den perfekta partnern när det gäller konsulter och rekryteringskandidater inom områdena Teknik, IT & Telecom, Ekonomi, Marknad & Kommunikation, HR, Inköp samt Ledarskap.


Konsulttjänster

För att kunna erbjuda våra kunder en prisvärd skräddarsydd konsultlösning när det gäller kompetensförstärkning har vi tagit fram en metod som skapar mervärde för våra kunder.

Vi vet att traditionella konsultföretag alltid måste sälja de konsulter som för tillfället behöver nya uppdrag. Vi vet också att det gör att ni som kund inte är säkra på att ni får den konsult ni borde ha. Highproduction arbetar istället med ett mycket stort nätverk med duktiga och kvalitetssäkrade konsulter. Med nätverket och utarbetade metoder kan vi med precision finna och presentera just rätt kandidat för ert uppdrag.

Konsultnätverk och kunskapen kring olika företags specifika behov har byggts under nästan 30 år.

Rekryteringstjänster

Genom vårt koncept kan vi erbjuda våra kunder en prisvärd rekryteringstjänst där rätt kandidat presenteras för den tänkta rollen. Det skapar trygghet och mervärde för våra kunder.

Vi vet att många rekryteringsföretag inte har den tekniska förståelsen för de tjänster de arbetar med. Det kan vara inom teknik, it eller för chefsroller. På Highproduction har vi den kunskapen och kan därmed bedöma kandidaternas kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper på ett relevant sätt.

Highproduction har ett mycket stort nätverk med duktiga och kvalitetssäkrade kandidater.

Med förståelsen får rollen, ett stort nätverk och utarbetade metoder för att kvalitetssäkra kandidater kan vi med precision finna och presentera rätt kandidat för just er tjänst.

I Highproduction finns erfarenhet av rekrytering av hundratals kandidater.