Inköp

Vi har roller som:

  • Inköpschefer
  • Strategiska inköpare
  • Taktiska inköpare
  • Operativa inköpare
  • Inköpsadministratörer
  • Tekniska inköpare

Skicka ditt ansökningsbrev och ditt CV till