HR

Vi har roller som:

  • HR-chef/HR Manager
  • HR Business Partner
  • HR-specialist, arbetsrätt mm
  • Strategiskt HR-arbete
  • HR-administratör/HR-assistent
  • HR-generalist
  • HR-kommunikatör
  • Rekryterare
  • IT-stöd inom HR

Skicka ditt ansökningsbrev och ditt CV till