Hur vi arbetar och kunder


Med ett mycket brett nätverk och med utarbetade metoder kan vi med precision finna och presentera just rätt kandidat för ert oavsett om det gäller konsulter eller rekryteringskandidater.

Konsultnätverk och kunskapen kring olika företags specifika behov har byggts under nära 30 år.


I Highproduction finns stor erfarenhet av konsultförsäljning och rekrytering till både små och stora företag och organisationer.

Exempel på sådana är:

Volvo         Scania         ABB         Saab         Sandvik

Fortum         Vattenfall         NCC         Ericsson         OMX

Handelsbanken         SEB         Posten        SL         Skatteverket


Med kvalitet och snabbhet i fokus har vi blivit en uppskattad leverantör till kunder inom en mängd branscher.


Fordonsindustrin


Energibranschen


Statliga myndigheter


Telekombranschen


Regioners verksamhet