HIGHPRODUCTION


Vi löser kunders behov av rätt kompetens inom Teknik, IT och Ledarskap på både kort och lång sikt.

Highproduction har konsulter och rekryteringskandidater till företag inom branscher som tillverkande industri, energi, bygg och anläggning samt IT.


Kort om Highproduction


Highproduction levererar konsulter och rekryteringskandidater inom områdena Teknik, IT och Ledarskap.

Som företag eller organisation behöver ni ibland öka kompetensen eller arbetskapaciteten. Det kan ske med hjälp av konsulter eller genom att rekrytera den personal ni behöver. I båda fallen är Highproduction den perfekta samarbetspartnern.

Highproduction arbetar efter en beprövad metod för att kvalitetssäkra och presentera rätt konsult eller rekryteringskandidat för just er verksamhet.


Highproduction AB grundades 2015 och har sedan dess levererat ett stort antal konsulter och rekryteringskandidater inom områdena IT, Teknik, Ledarskap.


Möt några på Highproduction


Klicka på bilden för att läsa om vår affärsmodell

 
Lars – läs om Highproductions affärsmodell

Klicka på bilderna och möt ett par av våra medarbetare

Ulrika – skapar förutsättningar för förändring genom personligt ledarskap
Hans – stark inom ledning och beslutsystem