Highproductions bakgrund

En intervju med Highproductions VD

Lars – VD på Highproduction

Varför startade du Highproduction?

-Jag hade under många år önskat att kunna erbjuda kunder bästa tänkbara lösning för att klara sina kompetensbehov. Att kunna presentera skräddarsydda konsult- och rekryteringslösningar behöver inte vara dyrare, bara bättre.

Om kundförståelse, flexibilitet och kvalitet blir nyckelord så tänkte jag att vi skulle kunna erbjuda något riktigt prisvärt. Mycket riktigt, Highproduction ligger helt rätt i tiden med sitt sätt att arbeta.

Vad är viktigt för er i kundrelationen?

– Det är viktigt att våra kunder upplever att vi förstår deras behov och att vi vet vad vi pratar om när vi diskuterar olika kompetenser och egenskaper för rollerna. En annan del är att vi alltid skall leverera passande konsulter eller rekryteringskandidater.

Mitt intryck är att kunder emellanåt klagar över att många konsult- och rekryteringsbolag presenterar kandidater som överhuvudtaget inte passar för kundens behov.

Highproduction får aldrig uppfattas som en sådan leverantör.

Sist men inte minst så är en återköpande kund det bästa beviset på kundnöjdhet. Kund-relationen pågår ju under alla steg och det är det samlade intrycken kunden får som till sist avgör om vi får förlängt förtroende.

Ni erbjuder tjänster inom tre områden; Teknik, IT och Management. Ser du en naturlig koppling mellan dessa områden?

– Ja, för mig var det självklart att välja alla tre områdena. Jag har över 25 års erfarenhet av IT-konsultbranschen, 15 år från teknikkonsultbranschen (och en civilingenjörsexamen i maskinteknik) samt under 20 år ha arbetat med managementrelaterade frågor i olika företags operativa chefsroller och i ledningsgrupper (samt en examen inom ekonomi och marknadsföring från Handelshögskolan i Stockholm). Ofta har företag behov av ett eller flera av konsultkompetensområdena.

Varför erbjuder ni både konsulter och rekryteringshjälp till företag?

– Vi ser det som två olika sätt att förse våra kunder med den kompetens dom behöver. Konsulterna passar bra när företag snabbt vill få in en viss kompetens under en överskådlig tid till exempel en arbetstopp eller ett effektiviseringsarbete. När företag rekryterar är det ju ett permanent behov som finns i företaget.

Hur ser du på framtiden för Highproduction?

– Att vi arbetar i spännande och föränderliga branscher som kontinuerligt kommer att behöva både konsulter och rekryteringshjälp tvivlar jag inte ett ögonblick på. Det viktiga för Highproduction är att fortsätta uppfattas som en prisvärd leverantör med hög kvalitet och inte minst som en mycket bra arbetsgivare och samarbetspartner.

Med det i tanke och handling kommer framtiden på Highproduction att vara stimulerande, intressant och rolig. Jag hoppas att många kommer att få vara med och dela den med oss.