Jonas – driven strategiutvecklare och riskhanterare

Jonas hjälper företag att definiera mål och strategier. Han bidrar med metoder för att identifiera och hantera relaterade risker, samt driver förändringsarbete till önskat resultat.

Jonas har stor erfarenhet av att stödja beslutsfattare på olika nivåer med riskinformation. Han har haft roller som bland annat internrevisor och chef för riskhantering där han har höjt kvaliteten och effektiviteten i företags kontroll- och stödfunktioner. Jonas har stor vana att samarbeta med ledningsgrupper och styrelser.

En strukturerad riskhantering förbättrar förutsättningarna för objektiva beslut. En organiserad riskhantering är, för större företag, en förutsättning för ISO-certifiering .

Jonas har en civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet.