Stefan – Konsulten som säkerställer resultat inom ledningsgrupp, projektkontor, förändrings-/utvecklingsprojekt

Stefan – säkerställer resultat inom ledningsgrupp, projektkontor, förändrings-/utvecklingsprojekt

Ledarskap är Stefans passion. Han har gedigen kompetens gällande hur man fattar smarta beslut och genomför snabbare. Allt för att vinna marknadsandelar och förbättra resultatet på sista raden.

Hans ledarskap är inspirerande och tydligt. Andra säger att han är bra på att facilitera workshop, skapa samsyn och tvärfunktionellt samspel. Samt att han lyckats höja verksamhetens effektivitet och motivation. Han är strukturerad och disciplinerad. Tar även ansvar för att minska risker och slöseri.

Baserat på analysen av 20 års framgångsrikt ledarskap har han utvecklat en innovativ svit av strategier som skapar konkreta, direkta och bestående förbättringar.

Stefan har bidragit i entreprenörs- och stora internationella företag, för team upp till 150 personer med budget upp till 260 miljoner kronor. Totalt har han lyckats säkerställa att 52 av 54 affärskritiska uppdrag har levererats på tid, innehåll och budget.