Hans – Konsulten inom ledning och beslutsstöd

Hans – stark inom ledning och beslutsystem

Hans har 20 års erfarenhet som managementkonsult och chef.

Den gedigna erfarenheten från konsultarbete, ledningsarbete och eget ledarskap skapar en bred bas för att hjälpa kunder att prestera ännu bättre utifrån deras unika situationer.

Managementuppdragen har utförts på både svenska och internationella börsnoterade bolag. Verksamheterna har varit inom allt från tillverknings- och processindustri, dagligvaruhandel, hälso- & sjukvård till ren tjänsteproduktion. Geografiskt har uppdragen sträckt sig från Nordamerika via Europa till Indien. Arbetet har främst rört ledning, ledarskap och beslutsstöd för ledningen på olika nivåer. En av höjdpunkterna har varit delaktigheten i att utveckla och implementera ett produktionssystem hos en lastbilstillverkare.

Den breda erfarenheten kommer till sin rätt i uppdrag där det gäller att få kundens styrning, ledning och ledarskap att samverka för ett förbättrat resultat. Beroende på det aktuella behovet kan vägen till ett bestående resultat innehålla tex skarpare styrmodeller, tydligare ledningsstruktur, framtagning av ledarskapsprinciper, beräkning av nettolönsamhet per kund och produkt, uppdaterade incitamentsprogram, eller coachning av ledare och ledningsgrupper.

Hans har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola.