IT & Telekom


Vi tillhandahåller kompetenser som:

  • Projektledare
  • IT-arkiteker
  • Utvecklare SW och HW
  • Testare & testledare
  • Projektadministratörer
  • Chefer
  • mm