Möt några medarbetare 2

Tor

tor [at] hiprod.se

Tor är en senior management-konsult med över 20 års erfarenhet från att leda stora och komplicerade  förändrings-program, etablering och drift av stora program och programkontor, portföljstyrning, bolagsinte-gration, strategiutveckling, produktledning och produkt-utveckling.

Tor förenar en stark analytisk förmåga med mycket god förmåga att driva förändring, implementera nya strategier, samt ta innovativa idéer från konceptuell fas till kundleverans. 

Tor är utbildad civilingenjör med vidareutbildning inom juridik industriell ekonomi & makroekonomi

Hans

hans [at] hiprod.se

Hans har 20 års erfarenhet som managementkonsult och chef.

Hans gedigna erfarenheterna från konsultarbete, ledningsarbete och eget ledarskap har skapat en bred bas för att hjälpa kunder att prestera ännu bättre utifrån deras unika situationer.

Managementuppdragen har utförts på både svenska och internationella börsnoterade bolag.  Verksamheterna har varit inom allt från tillverknings- och processindustri, dagligvaruhandel, hälso & sjukvård till ren tjänsteproduktion. Geografiskt har uppdragen sträckt sig från Nordamerika via  Europa till Indien.

Arbetet har främst rört ledning, ledarskap och beslutsstöd för ledningen på olika nivåer. Han har bland annat vart inblandad i att utveckla och implementera ett produktionssystem hos en lastbilstillverkares .

Hans har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola.

Ulrika

ulrika [at] hiprod.se

Ulrika hjälper chefer och medarbetare att öka sitt välbefinnande och nå sina personliga mål. I detta finns det stora vinster att göra både för företaget och för individen.

I dagens föränderliga värld blir ledare och medarbetare ständigt utmanande och det är inte alltid som individen har verktygen för att optimalt kunna förhålla sig till det som sker. Att få support av en extern part och bli utmanad i sina tankar ger perspektiv, nya insikter och motivation. Under samarbetet med individen genereras förutom värdefulla insikter också handlingsplaner och konkreta mål vilket resulterar i ökat välbefinnande och personlig utveckling.

Ulrika är utbildad Coach och Diplomerad Samtalsterapeut och har arbetat som chef och ledare under 20 år och har därmed en gedigen erfarenhet av personalansvar och medarbetarcoaching. Hon har en bakgrund som kommunikationsstrateg med erfarenhet från både nationella och internationella företag i olika branscher.