Ulrika – Konsult inom personligt ledarskap

Ulrika – skapar förutsättningar för förändring genom personligt ledarskap

Ulrika hjälper chefer och medarbetare inom området personligt ledarskap. Hon bidrar till att skapa insikt, medvetenhet och handlingskraft för målstyrd individuell och professionell utveckling och förändring.

Personligt ledarskap handlar om hur vi leder oss själva genom livet och är alltså inte bara för chefer. Men ett insiktsfullt personligt ledarskap är en av nycklarna till att bli en bra och hållbar chef och tillika medarbetare.

I dagens föränderliga värld blir ledare och medarbetare ständigt utmanade och det är inte alltid som vi har verktygen för att på bästa sätt kunna förhålla oss till det som sker. Att få support av en extern professionell part och att bli utmanad i sina tankar ger perspektiv, nya insikter och motivation. I samarbetet med Ulrika utvecklar individen sin förmåga att sätta mål, skapa resultat och att leda sig själv och andra.

Genom att skapa insikter och ansvar kring den egna utvecklingsprocessen, identifiera våra styrkor och förmågor samt få till oss verktyg för att hantera och förhålla oss till de utmaningar som vi möter, både professionellt och privat, får vi alla ett ökat välbefinnande. Detta leder till att både personliga och affärsmässiga mål lättare uppnås. Här finns det stora vinster att göra, både för företaget och för individen.

Att arbeta tillsammans med en Coach för personlig och affärsmässig utveckling har visat sig vara en framgångsrik metod för att maximera sin potential – vilket inte är detsamma som att vi ska prestera dubbelt så mycket, utan betyder att vi ska använda vår inre kapacitet betydligt mer och effektivare. 

Ulrika är Diplomerad Coach, ackrediterad av International Coach Federation, samt  Diplomerad Samtalsterapeut och har arbetat som chef och ledare under 20 år, och därmed en gedigen erfarenhet av personalansvar och medarbetarcoachning. Hon har en bakgrund som kommunikationsstrateg med erfarenhet från både nationella och internationella företag i olika branscher.